osterlengras_mobil

Virrestadgården

 Vi är tredje generationen på gården som består av mig Lars-Åke, min sambo Bodil och vår dotter My.
På gården bedriver vi odling med spannmål, potatis, sockerbetor, raps och färdig gräsmatta. Vi har även en fårbesättning på 30 tackor.