osterlengras_mobil

Coverlawn® hybridgräs

CoverLawn® hybridgräs

är den helt nya unika hybridgräsprodukten som tillsammans med naturgräset bildar en väldigt stark och uthållig kombination. CoverLawn® är uppbyggd med en väldigt stark polyesterundersida där varje polyeten/polypropen grässtrå är inknutet och formar en armering. Armeringen skyddar rotsystemet och gräskronan medan stråna skyddar kronan och toppslitaget. Utformningen av CoverLawn® medger att grässtråna kan växa obehindrat upp och ner igenom CoverLawn®. Efter några dagar syns en tydlig förändring där gräset tar över utseendet för att efter 6-8 veckor ta tag i CoverLawn® och fullborda integrationsprocessen. Vid fullständig integrationen syns inte CoverLawn® utan bara naturgräset.
Vid mekanisk belastning från djur, människor, fordon etc slits först grässtråna bort för att sedan gå åt jorden och till slut gräsrötterna. Här kommer CoverLawn® in och förhindrar detta så rötterna får plats att trivas och skjuta nya skott i sin egen takt utan påverkan uppifrån.

Användningsområden

är alla gräsytor där slitaget är så hårt att gräset inte klarar sig på egen hand utan till slut blir en jordyta. Sportytor, Innergårdar, Skolor, Lekplatser, Kyrkogårdar, Konserter, Studentskivor… Listan kan göras lång med alla möjligheter.

Skötsel och Installation

CoverLawn® sköts som den gräsytan du önskar ha. Luftning sker med solida pinnar. En gång om året bör man borsta CoverLawn® så att plaststråna syns.
Installation görs på din befintliga gräsyta, på din nysådd eller köper det inodlat på rulle från Österlengräs.

CoverLawn® sköts som den gräsytan du önskar ha